Bedrijfsprofiel

Isoleren ter voorkoming van warmteverlies, het handhaven van een lage temperatuur of het terugdringen van geluidsoverlast komt zeer vaak in bijna alle bedrijfstakken en in alle mogelijke vormen voor.

Warmte-isolatie

Aangezien de meeste processen bij verhoogde temperatuur beter verlopen en ook economischer tot stand komen, is het isoleren van apparaten, pijpleidingen en appendages tegen warmteverlies een gebiedende eis waaraan tegenwoordig steeds meer aandacht wordt besteed.

Bij een goede uitvoering worden de kosten van het isoleren op vaak korte termijn terugverdiend, hetgeen de opdrachtgever ten goede komt. Het spreekt vanzelf dat aan de kwaliteit van de uit te voeren isolatiewerken zeer hoge eisen moeten worden gesteld.

Koude-isolatie

Het opwekken van een lage temperatuur is vele malen duurder dan het opwekken van warmte, zodat ook hier bij deskundig uitgevoerde isolatiewerken grote kostenbesparingen mogelijk zijn.

Wij zijn dan ook door de producent van Armaflex op ons vakgebied een erkend en geregistreerd bedrijf en hierdoor kunnen wij vanuit, onder bepaalde voorwaarden, een uitstekende garantie geven op het door ons uitgevoerd Armaflex lage temperatuur isolatiewerk.

Geluids-isolatie

Het terugdringen van geluidsoverlast doen wij in de vorm van absorberende en/of ontdreunende materialen. In speciale gevallen stellen wij de te gebruiken materialen zelf samen.

Belangrijkste redenen om tot isolatie van leidingen en tanks over te gaan.

  • 1. Isolatie voorkomt verlies van warmte en koude
  • 2. Isolatie voorkomt condensvorming en corrosie
  • 3. Isolatie voorkomt brandverplaatsing
  • 4. Isolatie voorkomt geluidsoverlast
  • 5. Isolatie bespaart energie en beperkt de CO-2 emissie
  • 6. Isolatie helpt procesvoortgang volgens planning
  • 7. Isolatie beschermd uw kostbare installatie
  • 8. Isolatie beschermd personen tegen verwonding door verbranding ed.
  • 9. Installaties zien er met aluminium plaat en/of Armafex isolatie er mooi uit.
voorbeeld: