Het terugdringen van geluid welke als hinderlijk wordt ervaren doen wij in de vorm van absorberende en/of ontdreuning isolatie materialen. Omdat ieder geluidsprobleem specifiek is worden de toe te passen methodieken door ons steeds per situatie bekeken en berekend, om zodoende samen met de klant tot een goed eindresultaat te komen.