Doorisol Isolatie B.V. is als isolatiebedrijf sedert juli 1958 in Nederland en België werkzaam in de industrie, petrochemie, tuinbouw en utiliteit.

Door de jaren heen hebben wij een zeer grote ervaring opgedaan in het isoleren van procesleidingen, ketelhuizen, technische ruimtes, c.v. leidingen, koelleidingen en buffertanks.

Mede door deze ervaring zijn wij een betrouwbare partner in de isolatie wereld gebleken. Getuigen hiervan zijn de vele projecten die wij in de loop der jaren in de verschillende bedrijfstakken hebben gerealiseerd.

Ons motto luidt dan ook “niet kletsen, maar mouwen opstropen”

Wij zijn dan ook in staat om zeer flexibel aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen en hechten grote waarden aan kwaliteit en het nakomen van onze afspraken. Onze monteurs worden dan ook met regelmaat bijgeschoold inzake de laatste ontwikkelingen op het gebied van isoleren.

Het bedrijf biedt werk aan 18 medewerkers, met allen grote deskundigheid op hun werkgebied, de medewerkers zijn allen in het bezit van een VVA-1 diploma.

Mede hierdoor is het veiligheidsbeheerssysteem van Doorisol Isolatie B.V. dan ook positief beoordeeld, wat heeft geresulteerd in een VCA* certificaat.